8130
AQUASTOP WOOD

Predtým SE PLANO izolačná fólia

Hydroizolačne separačná izolačná fólia

Hydroizolačná vrstva v interiéri aj exteriéri vrátane balkónov

 • Vysoká prieťažnoť pre materiálové prechody.
 • Spoľahlivá parozábrana: pre drevené budovy a wellness priestory.
 • Termoplastický polymér: vysoká chemická odolnosť.
 • Bezpečná aplikácia: okamžitá vodotesnosť.

Oblasť použitia

 • Exteriér: podlaha + stena
 • Vnútro: podlaha + stena

Oblasť vykurovania-chladenia

 • Podlaha + Stena

Spôsob spracovania

 • Pre ručné spracovanie
 • Hydroizolačný pás s nízkou paropriepustnosťou.
 • Pre vlhkostné zaťaženie triedy I, II, III, IV v interiéri a exteriéri.
 • Pre bazény, sauny a wellness.
 • Pre podklady s predpokladanými pohybmi.
 • Odolnosť proti chemikáliám – alkáliám, zriedeným kyselinám a soľným roztokom, polárnym riedidlám.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BZS ASF 10 99 L0Z

Balenie

Produkt kód

BZS ASF 30 99 L0Z

Balenie

Predajné miesta

Balkón

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný. Musia byť zaistené opatrenia proti vzlínajúcej vlhkosti.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na savé podklady použitý penetráciu Cemix 2614, hladké a drevené podklady zdrsniť a použitý kontaktný mostík Cemix 8040. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Pokyny pre spracovanie

Pripravíme si požadovaný rozmer hydroizolačného pásu Cemix pomocou nožníc alebo noža. Na vopred pripravený podklad pomocou zubového hladidla so zubami 4 mm alebo 6 mm nanesieme vrstvu lepidla Cemix na obklady a dlažby. Do čerstvo naneseného lepidla položíme pripravené hydroizolačné pásy Cemix pritlačíme pomocou hladítka alebo valca. Spoje hydroizolačného pásu vykonávame s presahom alebo na zraz. V smere vody.
S presahom: Prekrytie v mieste spojov musí byť cca 100 mm. Presahy spojov vykonáme za pomoci Cemix MS Polymér pri požiadavke na zvýšenú parotesnosť (napr. v parných kabínach alebo drevostavbách). Alebo Cemix dvojkomponentnou hydroizolačnou stierkou pri konštrukciách bez zvýšených požiadaviek na parotesnosť.
Na zraz: Hydroizolačné pásy Cemix kladieme na zraz k sebe a spoje prelepíme samolepiacou butylovou páskou Cemix
Kúty a rohy sa vykonajú hydroizolačným pásom Cemix alebo prípadne za pomoci samolepiacej butylovej pásky Cemix prípadne , pružnej tesniacej pásky a doplnkov Cemix. Potrubie a podlahové vpuste sa utesňujú za pomoci Cemix manžiet podľa priemeru potrubia.

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.
Pred aplikáciou krytu je nutné hydroizoláciu chrániť pred hrubým mechanickým poškodením a pred agresívnymi chemickými činidlami (silné zásady, kyseliny, organické rozpúšťadlá).

Technické dáta

Vyrobené z materiálu Termoplastický polymér s kašírom.

Na stiahnutie

Technický list

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.