Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

OPRAVNÁ MALTA R4
Skôr
160 p
Reprofilačná m. strojová a ručná 45 MPa

1650

OPRAVNÁ MALTA R4

Pre priamy kontakt s pitnou vodou

Ideálna na opravy konštrukcií trvalo zaťažených vodou

Atest na styk s pitnou vodou.
R4: >45MPa pre staticky relevantné opravy. Pre dopravné zaťaženie do 2,5 t.
Pre prostredie trvalo zaťažené vodou aj pre suché prostredie: napr. nádrže, zberné nádrže atď.
Vysoká odolnosť proti mrazu, chemickým rozmrazovacím prostriedkom, olejom, organickým rozpúšťadlám. Odolný biologickému zaťaženiu.
Obsahuje plastifikačné prísady: tixotropné. Je možné nanášať aj nad hlavou do hrúbky vrstvy 50 mm ručne a do 100 mm metódou mokrého striekania.
Veľmi silná priľnavosť k betónu a oceli: vhodný na opravy betónu, železobetónových konštrukcií a betónových prefabrikátov. Možno použiť bez kontaktného mostíka.
Silne odolný proti obrusu.
Kompenzované zmrštenie: Znižuje tvorbu trhlín.
Jednozložkový: Pridáva sa iba voda.
Spĺňa požiadavky smerníc SSBK a ŘSD.

Zrnitosť (mm):2
Odporúčaná hr. (mm):5-50 (ručne), 5-100 (strojovo)
Sporeba cca:2,0 kg/m2/mm
Hmotnosť (kg):25
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
25 kg 1.190,- € / t 29,75 € 35,70 €
Technické listy:TL 1650 (pdf, 1,1 MB)

Poznámka: Materiál sa dodáva na objednávku

Karta bezpečnostných údajov a vyhlásenie o parametroch na vyžiadanie: TU

Predajné miestá