Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

DECOR SĽUDA
Skôr
DECOR SĽUDA

2406

DECOR SĽUDA

Unikátne optické efekty

Na mieru pre vas

Tradičná sľuda pre klasické brizolitové omietky alebo moderné stvárnenie minerálnych, mozaikových a pastovitých omietok.
Umocnenie prírodného vzhľadu, u mozaikových omietok sa primieša do vedra s omietkou.
Jemná frakcia sľudy 1 – 3 mm sa nanáša technológiou striekania aj ako dekoratívny prvok do tenkovrstvových pastovitých alebo minerálnych omietok.

Prevedenie Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)

Sľuda svetlá
zrnitosť 1-3 mm2 kg 15,25 € / kg 3,50 € 4,20 €
zrnitosť 5-10 mm2 kg 20,80 € / kg 41,60 € 49,92 €

Sľuda čierna
zrnitosť 1-3 mm2 kg 20,80 € / kg 41,60 € 49,92 €
zrnitosť 5-10 mm2 kg 24,10 € / kg 48,20 € 57,84 €
Činžovní dom Dejvice

Predajné miestá