Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

DECOR SĽUDA
Skôr
DECOR SĽUDA

2406

DECOR SĽUDA

Unikátne optické efekty

Na mieru pre vas

Tradičná sľuda pre klasické brizolitové omietky alebo moderné stvárnenie minerálnych, mozaikových a pastovitých omietok.
Umocnenie prírodného vzhľadu, u mozaikových omietok sa primieša do vedra s omietkou.
Jemná frakcia sľudy 1 – 3 mm sa nanáša technológiou striekania aj ako dekoratívny prvok do tenkovrstvových pastovitých alebo minerálnych omietok.

Prevedenie Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)

Sľuda svetlá
zrnitosť 1-3 mm2 kg 14,68 € / kg 29,36 € 35,23 €
zrnitosť 5-10 mm2 kg 19,18 € / kg 38,36 € 46,03 €

Sľuda čierna
zrnitosť 1-3 mm2 kg 19,18 € / kg 38,36 € 46,03 €
zrnitosť 5-10 mm2 kg 23,92 € / kg 47,84 € 57,41 €
Činžovní dom Dejvice

Predajné miestá