Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

ZUŠĽACHŤUJÚCA PRÍMES
Skôr
Zušľachťujúca disperzia

5900

ZUŠĽACHŤUJÚCA PRÍMES

Občas to treba vylepšiť

prevencia prasklín, zvýšenie prídržnosti, uľahčenie spracovateľnosti

Polymér, zvyšuje prídržnosť.
Plastifikačné schopnosti, znižuje pnutie a zlepšuje tvárnosť.
Znižuje prašnosť a nasiakavosť.
Zvyšuje pevnosť a pružnosť.

Balenie MJ:5 alebo 10 L
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
10 l 8,- € / l 80,- € 96,- €
5 l 8,80 € / l 44,- € 52,80 €
Technické listy:TL 5900 (pdf, 1,1 MB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ 5900 (pdf, 194 kB)

Poznámka: Spotreba závisí od druhu použitia.

Predajné miestá