Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

5900 ZUŠLECHŤUJÍCÍ PŘÍMĚS
Skôr
Zušľachťujúca disperzia

5900

ZUŠĽACHŤUJÚCA PRÍMES

Občas to treba vylepšiť

prevencia prasklín, zvýšenie prídržnosti, uľahčenie spracovateľnosti

Polymér, zvyšuje prídržnosť.
Plastifikačné schopnosti, znižuje pnutie a zlepšuje tvárnosť.
Znižuje prašnosť a nasiakavosť.
Zvyšuje pevnosť a pružnosť.

Balenie MJ:5 alebo 10 L
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
10 l 9,37 € / l 93,70 € 112,44 €
5 l 8,52 € / l 42,60 € 51,12 €
Technické listy:TL 5900 (pdf, 1,1 MB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ 5900 (pdf, 194 kB)
Vyhlásenia o parametroch:Nestanovený výrobok 5900 (pdf, 175 kB)

Poznámka: Spotreba závisí od druhu použitia.

Predajné miestá