1300
UNI MALTA 2,5 MPa

Predtým 001

2v1

Murovacie malta + omietka

  • Vápennocementová malta pre univerzálne použitie, napr. pre murovanie a omietanie tehál a tvárnic.
  • Pre jednoduché stavebné práce.
  • Nižšia pevnosť je ideálna pre rekonštrukcie starých budov.

Oblasť použitia

  • Exteriér: stena + strop
  • Vnútro: stena + strop
  • Vhodné pre pamiatky a historické objekty

Spôsob spracovania

  • Pre ručné a strojové spracovanie
  • Murovanie a omietanie bežných stavebných materiálov napr. tehly a tvárnice. Pre rekonštrukcie starých budov.

Cenník

Materiál obalu

Produkt kód

Balenie

Materiál obalu

PE

Produkt kód

BC1 001 25 20 00VN

Balenie

25 kg

Materiál obalu

Papier

Produkt kód

BC1 001 25 20 00WN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

Použitie ako murovacia malta:
V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach, najmä v teplom počasí, murivo dostatočne navlhčite, aby malta predčasne nevyschla. Za chladného počasia musí murivo naopak suché.

Použitie ako omietka:
V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach, najmä v teplom počasí, podklad dostatočne navlhčite, aby malta predčasne nevyschla. Prípadne použite výrobok Cemix 2000 alebo spojovací mostík Cemix 1500 metódou "Z čerstvého na čerstvý".

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešajte pomocou bubnovej miešačky alebo nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek a nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,16 l 0,19 l
25 kg 4,00 l 4,75 l

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Použitie ako murovacia malta:
Homogénna hmota sa rozprestrie na pripravený podklad (napr. murovacie prvok) ručne, alebo za pomoci príslušného nástroja. Okamžite po nanesení malty sa murovací prvok usadí a vyrovná. Pri murovaní sa postupuje podľa záväzných predpisov, pracovných postupov výrobcu murovacích prvkov a platných noriem.

Použitie ako omietka:
Maltu naneste na stenu na ploche 1-2 m2 a stiahnite latou do roviny. Hrúbka jednej vrstvy sa odporúča 10-20 mm.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 10 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 12 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 40 mm

Spotreba

Spotreba od
1.5
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 12 MM 1,39 m²

Spracovateľnosť

120 min

Ošetrenie po aplikácií

Vyhnite sa negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.
Omietka tvorí podklad pre ušľachtilé omietky alebo štuky. Ako vonkajšie omietka nesmie zostať v žiadnom prípade dlhodobo neošetrená.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, vápenný hydrát a prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 2
Trvalo zaťažitelný po 28 d
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch v N/mm² 2,5 N/mm²
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.66
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 35
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1550
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1750

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.