2220
LEPIACA STIERKA PROFI

Predtým Do vypredania zásob. Nahradené produktom 2230.

Pre zateplené a nezateplené fasády

Profesionálne riešenie fasád rodinných a bytových domov

 • Pre izolanty z EPS a MW.
 • S vynikajúcou priľnavosťou k minerálnym podkladom.
 • Certifikované v zatepľovacích systémoch Cemixtherm (ETICS).
 • Spĺňa požiadavky EAD a ETAG 004.
 • Možno ju použiť aj ako vyrovnávaciu hmotu na vytváranie nových podkladov pod finálne omietky.
 • Na prekrytie problematických miest muriva alebo bežných omietok pri vkladaní výstužnej tkaniny.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Vhodné na lepenie a stierkovanie zatepľovacích systémov Cemixtherm.
 • Pre stierkovanie pórobetónu a tepelných izolantov.
 • Pre prekrytie problémových miest muriva alebo bežných omietok.
 • Pre soklové časti domu.
 • Podklad pre tenkovrstvové finálne omietky.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC5 125 25 07 00VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Zateplenie stropu s požiarnou odolnosťou a zlepšenou akustikou

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné: Na nasiakavé podklady použi penetráciu Cemix 2613, hladké podklady zdrsnite alebo použi kontaktný mostík Cemix 2620, prípadne Cemix 8040. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte vyschnúť a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravte nasypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a ich zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi je potrebné použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie preveďte pomocou nízkootáčkového vrtuľového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znovu krátko premiešajte. Pri strojnom spracovaní použite vhodné strojné zariadenie.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 6 L 7,5 L
1 kg 0,24 L 0,3 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Lepenie izolantu: Tepelná izolácia z minerálnej vlny sa najskôr na miestach lepenia prestierkuje tenkou vrstvou (lepiaca hmota sa votrie do povrchu izolácie) a na ňu sa bezprostredne potom nanesie požadované množstvo lepiacej hmoty. Lepiaca hmota sa nanáša na rub izolačnej dosky, buď ako súvislý pás po obvode a najmenej tri terče uprostred, alebo celoplošne zubovým hladidlom. Pri celoplošnom lepení sa hmota nanáša zubovým hladidlom; výška zuba hladidla sa volí podľa rovnosti podkladu (min. 10 mm pre ideálne rovný podklad). V prípade minerálnej vlny s kolmým vláknom (lamely) nanášajte lepiacu hmotu vždy celoplošne! Pri strojnom spracovaní je možné nanášať lepiacu hmotu aj na podkladovú plochu hadovito tak, aby rozteč bola cca 200 mm. Na takto nanesenú lepiacu hmotu lepte tepelnoizolačné dosky. Doba aktívnej lepivosti je cca 20 minút, preto nanášajte hmotu iba na takú plochu, ktorú bezpečne počas tejto doby obložíte. Minimálna plocha lepenia musí spĺňať požiadavky predpísané výrobcom tepelnoizolačného systému a odvíja sa od spôsobu lepenia a mechanického kotvenia tepelnoizolačných dosiek. Systém lepenie a stierkovanie je podrobne popísaný v technologických predpisoch pre vykonávanie zatepľovacích systémov Cemix.
Vytváranie základnej vrstvy: pred vykonávaním základnej vrstvy sa do lepiacej hmoty osadia určené rohové, ukončovacie, napojovacie, dilatačné lišty a zosilňujúce vystuženie (u rohov otvorov, v mieste styku rôznych izolantov atď.) Na povrch izolačných dosiek sa nanesie stierková hmota v predpísanej hrúbke, do zrovnanej vrstvy sa vtlačí armovacia sieťovina, prekryje sa a vyrovná ďalšou vrstvou hmoty. Celková odporúčaná hrúbka výstužnej vrstvy je 3 mm. Výstužná sieť musí byť uložená v 1/2 až 1/3 hrúbky výstužnej vrstvy od vonkajšieho povrchu a prekrytá min. 1 mm vrstvou. Po konečnom vyrovnaní výstužnej vrstvy nesmie byť armovacia sieť obnažená (ani po prebrúsení prípadných nerovností). Takto pripravený podklad slúži pre nanesenie vrchnej omietky.
Spotreba na lepenie izolantu : 4,0 - 6,0 kg/m2
Spotreba na sterkovanie základnej vrstvy : 3,0 - 6,0 kg/m2

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 2 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 3 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 5 mm

Spotreba

Spotreba od
7
Spotreba do
12
Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25_kg lepení bodově lepení bodově 5.2 m²
25 kg základní vrstva 3 mm provedení základní vrstvy 6.25 m²

Spracovateľnosť

180 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii je potrebné sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, cement, redispergovateľný polymér a ďalšie, špeciálne prísady zlepšujú spracovateľské a úžitkové vlastnosti malty.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,7
Prídržnosť po suchom skladovaní na izolačnom materiáli v N/mm² 0.08
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.25
Prídržnosť po uložení v mokru po 2 hodinách v N/mm² 0.08
Prídržnosť po ulžení v mokru a po 7 h sušenia v N/mm² 0.25
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.49
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 18

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.