2722
SILIKÁTOVÁ OMIETKA

Osvedčené riešenie fasád i pro sanáciu budov

Stabilný, priedušný, UV odolný povrch

  • Obsahuje vodné sklo: Zaisťuje vysokú paropriepustnosť a umožňuje stene dýchať.
  • Vysoká farebná stálosť: obsahuje anorganické pigmenty s vysokou UV stabilitou.
  • Na báze silikátov: Prirodzene odolná voči riasam.
  • K dispozícii v širokej škále farieb a štruktúr na vyžiadanie.

Oblasť použitia

  • Exteriér: stena + strop
  • Vnútro: stena + strop
  • Vhodné pre pamiatky a historické objekty

Spôsob spracovania

  • Pre ručné a strojové spracovanie
  • Ako konečná povrchová úprava zateplených a nezateplených plôch.
  • Ako dekoratívna omietka. Konečná povrchová úprava na sanačné systémy. Pre fasády historických budov.

Cenník

Štruktúra povrchu

Prílatková skupina

Produkt kód

Balenie

Štruktúra povrchu

K1

Prílatková skupina

0

Produkt kód

BCP TZC 25 10 0CV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K1

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BCP TZC 25 10 0DV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K1

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BCP TZC 25 10 0EV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K1

Prílatková skupina

IC - Individuálna cena

Produkt kód

BCP TZC 25 10 0FV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K1,5

Prílatková skupina

0

Produkt kód

BCP TZC 25 15 0CV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K1,5

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BCP TZC 25 15 0DV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K1,5

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BCP TZC 25 15 0EV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K1,5

Prílatková skupina

IC - Individuálna cena

Produkt kód

BCP TZC 25 15 0FV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K2

Prílatková skupina

0

Produkt kód

BCP TZC 25 20 0CV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K2

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BCP TZC 25 20 0DV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K2

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BCP TZC 25 20 0EV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K2

Prílatková skupina

IC - Individuálna cena

Produkt kód

BCP TZC 25 20 0FV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K3

Prílatková skupina

0

Produkt kód

BCP TZC 25 30 0CV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K3

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BCP TZC 25 30 0DV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K3

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BCP TZC 25 30 0EV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K3

Prílatková skupina

IC - Individuálna cena

Produkt kód

BCP TZC 25 30 0FV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R1,5

Prílatková skupina

0

Produkt kód

BCP TRC 25 15 0CV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R1,5

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BCP TRC 25 15 0DV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R1,5

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BCP TRC 25 15 0EV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R1,5

Prílatková skupina

IC - Individuálna cena

Produkt kód

BCP TRC 25 15 0FV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R2

Prílatková skupina

0

Produkt kód

BCP TRC 25 20 0CV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R2

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BCP TRC 25 20 0DV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R2

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BCP TRC 25 20 0EV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R2

Prílatková skupina

IC - Individuálna cena

Produkt kód

BCP TRC 25 20 0FV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R3

Prílatková skupina

0

Produkt kód

BCP TRC 25 30 0CV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R3

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BCP TRC 25 30 0DV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R3

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BCP TRC 25 30 0EV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R3

Prílatková skupina

IC - Individuálna cena

Produkt kód

BCP TRC 25 30 0FV

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

Podklad je nutné pred aplikáciou omietky ošetriť penetráciou 2610 alebo 2611 Cemix. Pri požiadavke na vysokú paropriepustnosť podkladu bude použitá penetrácia 2612. V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné na silne savé podklady použiť hĺbkovú penetráciu 2614 Cemix a následne penetráciu pod pastovité omietky 2610 alebo 2611 Cemix. Podklady s vyššou nasiakavosťou sa penetrujú 2x (1.náter penetráciou riedenou 1:1 s vodou, 2.náter neriedenou penetráciou). Hladké podklady zdrsniť alebo použiť kontaktný mostík 8040 Cemix. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Omietku pred použitím dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom. Konzistenciu omietky môžete upraviť v závislosti na aplikačných podmienkach a sýtosti odtieňa pridaním max. 1% pitnej vody alebo vody zodpovedajúcej EN 1008.

Miešacie

Doba miešania
2 min
Rýchlosť miešania
800x/min

Pokyny pre spracovanie

Omietku aplikujte na plochu nerezovým hladítkom alebo iným vhodným nástrojom. Uhlaďte na hrúbku zrna. Následne vyštruktúrujte za občastného čistenia hladítka krúživými pohybmi pri zatieranej štruktúre. Ťahy smerom podľa požadovaných rýh pri ryhovanej štruktúre. Pri strojnom nanášaní sa omietka nanesie pištoľou v rovnomernej vrstve bez ďalších úprav.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 1 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 2 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 3 mm

Spotreba

Spotreba od
1.7
Spotreba do
4.3
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/vrstva

Spotreba omietok

struktura zrnitosť Min. spotreba v kg na m²
Z 1.0 1 mm 1.70
Z 1.5 1,5 mm 2.30
Z 2.0 2 mm 3.10
Z 3.0 3 mm 4.30
R 1.5 1,5 mm 2.20
R 2.0 2 mm 2.80
R 3.0 3 mm 3.60

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach omietka vytvrdzuje do 8 hodín.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Vodné sklo
Vyrobené z materiálu Draselné vodné sklo, silikónová polymérna disperzia, plnivá a zušľachťujúce prísady.
Trieda reakcie na oheň A2 - s1
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.3
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze W2
Paropriepustnosť V1
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.48
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 24

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch
Vzorkovník / Príplatkové skupiny farebných odtieňov

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.