2723
AKRYLÁTOVÁ OMIETKA

Ekonomické riešenie finálneho povrchu

Pružná, ľahko farbiteľná, znižuje riziko prasklín

 • Vysoko flexibilná: kompenzuje napätie spôsobené tepelnou rozťažnosťou. Znižuje tvorbu trhlín.
 • Vhodná aj pre žiarivé odtiene s organickými pigmentmi.
 • Ideálna tekutosť: Ľahko sa nanáša.
 • Odporúča sa najmä pre ETICS s izoláciou z EPS.
 • Je možné aplikovať pri nízkych teplotách medzi +1 a +10 °C s prísadou COOL.
 • K dispozícii v širokej škále farieb a štruktúr na vyžiadanie.

Oblasť použitia

 • Outdoors: wall + ceiling
 • Indoor: wall + ceiling

Spôsob spracovania

 • For hand and machine processing
 • Ako konečná povrchová úprava zateplených a nezateplených plôch.
 • Ako dekoratívna omietka.

Cenník

Štruktúra povrchu

Prílatková skupina

Produkt kód

Balenie

Štruktúra povrchu

K1,5

Prílatková skupina

Price class 0

Produkt kód

BCP AZC 25 15 0CV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K1,5

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BCP AZC 25 15 0DV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K1,5

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BCP AZC 25 15 0EV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K1,5

Prílatková skupina

Individual price

Produkt kód

BCP AZC 25 15 0FV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K2

Prílatková skupina

Price class 0

Produkt kód

BCP AZC 25 20 0CV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K2

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BCP AZC 25 20 0DV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K2

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BCP AZC 25 20 0EV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

K2

Prílatková skupina

Individual price

Produkt kód

BCP AZC 25 20 0FV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R1,5

Prílatková skupina

Price class 0

Produkt kód

BCP ARC 25 15 0CV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R1,5

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BCP ARC 25 15 0DV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R1,5

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BCP ARC 25 15 0EV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R1,5

Prílatková skupina

Individual price

Produkt kód

BCP ARC 25 15 0FV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R2

Prílatková skupina

Price class 0

Produkt kód

BCP ARC 25 20 0CV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R2

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BCP ARC 25 20 0DV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R2

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BCP ARC 25 20 0EV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R2

Prílatková skupina

Individual price

Produkt kód

BCP ARC 25 20 0FV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R3

Prílatková skupina

Price class 0

Produkt kód

BCP ARC 25 30 0CV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R3

Prílatková skupina

1

Produkt kód

BCP ARC 25 30 0DV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R3

Prílatková skupina

2

Produkt kód

BCP ARC 25 30 0EV

Balenie

25 kg

Štruktúra povrchu

R3

Prílatková skupina

Individual price

Produkt kód

BCP ARC 25 30 0FV

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

Podklad je nutné pred aplikáciou omietky ošetriť penetráciou 2610 alebo 2611 Cemix. V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné na silne savé podklady použiť hĺbkovú penetráciu 2614 Cemix a následne penetráciu pod pastovité omietky 2610 alebo 2611 Cemix. Podklady s vyššou nasiakavosťou sa penetrujú 2x (1.náter penetráciou riedenou 1:1 s vodou, 2.náter neriedenou penetráciou). Hladké podklady zdrsniť alebo použiť kontaktný mostík 8040 Cemix. V prípade neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Omietku pred použitím dôkladne premiešajte pomocou nízkootáčkového miešadla s vhodným nástavcom. Konzistenciu omietky môžete upraviť v závislosti na aplikačných podmienkach a sýtosti odtieňa pridaním max. 1% pitnej vody alebo vody zodpovedajúcej EN 1008.

Miešacie

Doba miešania
2 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
min

Pokyny pre spracovanie

Omietku aplikujte na plochu nerezovým hladítkom alebo iným vhodným nástrojom. Uhlaďte na hrúbku zrna. Následne vyštruktúrujte za občastného čistenia hladítka krúživými pohybmi pri zatieranej štruktúre. Ťahy smerom podľa požadovaných rýh pri ryhovanej štruktúre. Pri strojnom nanášaní sa omietka nanesie pištoľou v rovnomernej vrstve bez ďalších úprav.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 1,5 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 2 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 3 mm

Spotreba

Spotreba od
2.2
Spotreba do
4.3
Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²/layer

Spotreba omietok

struktura zrnitosť Min. spotreba v kg na m²
K1,5 1_5mm 2.30
K2 2 mm 3.10
K3 3 mm 4.30
R1,5 1_5mm 2.20
R2 2 mm 2.80
R3 3 mm 3.60

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu. Pri bežných podmienkach omietka vytvrdzuje do 8 hodín.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Disperzný polymér
Vyrobené z materiálu Minerálne spojivá, polymérne disperzie, zušľachťujúce prísady a ochranné látky v mikrokapsulách.
Trieda reakcie na oheň A2 - s1
Prídržnosť po suchom skladovaní na izolačnom materiáli v N/mm² 0.3
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze W2
Paropriepustnosť V2
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.65
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 204

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o vlastnostiach

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.