2740
SANAČNÝ POSTREK

Predtým 044

Pre problémy s vlhkosťou

Spoľahlivá prídržnosť pre sanačné systémy

 • Na rekonštrukcie vlhkých múrov vďaka vyššej odolnosti voči soliam a síranom.
 • Na použitie v rámci sanačného systému, certifikované WTA.
 • Difúzne otvorený: Vysoko paropriepustný.
 • Hrubozrnný: Poskytuje sanačným omietkam spoľahlivú prídržnosť.
 • Pre rovnomernú nasiakavosť.
 • Vybrané zloženie zŕn, uľahčuje spracovanie.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop
 • Spĺňa požiadavky WTA
 • Paropriepustné

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Kontaktný mostík pre kamenné, tehlové a zmiešané murivo pred aplikáciou sanačnej omietky. Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC4 044 25 40 00VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné: Veľmy nasiakavé podklady je nutné navlhčiť. V prípade neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou, aby ste dosiahli požadované vlastnosti. Vyškrabte škáry starého muriva do hĺbky asi 20 mm. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek a nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,23 L 0,27 L
25 kg 5,75 L 6,75 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Pri ručnej aplikácii sa prednástrek nanáša tak, aby pokryl 50 - 70% muriva pomocou murárskej lyžice alebo naberačky. Maximálna vrstva je 5 mm. Pri strojovom aplikovaní odporúčame použiť stator s rotorom s vyššou mierou opotrebenia, aby sa zabezpečila ľahšia priechodnosť. Vysoko nasiakavé podklady by sa mali pred aplikáciou prednástreku navlhčiť vodou.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 4 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 5 mm

Spotreba

Spotreba od
1.5
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spotreba omietok

struktura Spotreba v kg na m²
krytí 50-75 % podkladu v tl. 4 mm 3,80
krytí 100 % podkladu (celoplošně) v tl. 4 mm 6,00

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Výdatnosť
25 kg 4 mm (krytí 50-75 % podkladu) 6,58 m²
25 kg 4 mm (krytí 100 % podkladu) 4,17 m²

Spracovateľnosť

120 min

Ošetrenie po aplikácií

Nenasiakavé obklady predlžujú dobu zretia.
Po aplikácii by sa malo zabrániť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, cement a špeciálne prísady na zlepšenie spracovateľských a úžitkových vlastností.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 4
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.3
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.66
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 18
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1550
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1750

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch
Vyhlásenie o parametroch
Pracovný postup - Injektáže proti vzlínajúcej vlhkosti

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.