2750
VÁPENNÝ POSTREK

Predtým 144

Pre profesionálnu starosť o pamiatky

Spoľahlivá prídržnosť vápenných omietok

 • Hrubá štruktúra: Povrchová úprava na zlepšenie priľnavosti omietok na báze čistého vápna.
 • Na čisto vápennej báze, bez obsahu cementu: Na omietanie historických budov z klasických murovacích materiálov (tehly, prírodný kameň).
 • Obsahuje pucolán: Znižuje výkvety a zabraňuje vzniku škvŕn.
 • Difúzne otvorený: Vysoko paropriepustný pre dobrú klímu v miestnosti.
 • S prirodzenými protiplesňovými vlastnosťami.
 • Dobrá priľnavosť: Na báze vápna s pucolánom.
 • Vhodný na renovácie a novostavby.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop
 • Vhodné pre pamiatky a historické objekty
 • Paropriepustné

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Kontaktný mostík pre kamenné, tehlové a zmiešané murivo pred aplikáciou vápenných omietok. Na vnútorné a vonkajšie použitie.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC4 144 25 20 00VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné: Veľmy nasiakavé podklady je nutné navlhčiť. V prípade neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou, aby ste dosiahli požadované vlastnosti. Vyškrabte škáry starého muriva do hĺbky asi 20 mm. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek a nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,25 L 0,29 L
25 kg 6,25 L 7,25 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Pri ručnej aplikácii sa prednástrek nanáša tak, aby pokryl cca 75% muriva pomocou murárskej lyžice alebo naberačky. Maximálna vrstva je 5 mm. Pri strojovom aplikovaní odporúčame použiť stator s rotorom s vyššou mierou opotrebenia, aby sa zabezpečila ľahšia priechodnosť. Vysoko nasiakavé podklady by sa mali pred aplikáciou prednástreku navlhčiť vodou.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 3 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 4 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 5 mm

Spotreba

Spotreba od
1.35
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Spotreba omietok

struktura Spotreba v kg na m²
krytí 50-75 % podkladu v tl. 4 mm 4,10
krytí 100 % podkladu (celoplošně) v tl. 4 mm 5,40

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Výdatnosť
25 kg 4 mm (krytí 50-75 % podkladu) 6,10 m²
25 kg 4 mm (krytí 100 % podkladu) 4,63 m²

Spracovateľnosť

120 min

Ošetrenie po aplikácií

Nenasiakavé obklady predlžujú dobu zretia. Po aplikácii by sa malo zabrániť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Vápenný hydrát
Vyrobené z materiálu Kamenivo, pucolánové spojivo, vápenný hydrát a prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitné vlastnosti omietky.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 2
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.2
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze W1
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.52
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 15
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1400
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1600

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.