2753
VÁPENNÝ ŠTUK 0,7mm

Predtým 134

Pre profesionálnu starosť o pamiatky

Finálny povrch vápenných omietok

 • Zrnitosť 0,7 mm: Jemný na vytvorenie hladkých finálnych omietok na prevažne historických budovách.
 • Finálna omietka na použitie na jadrovú omietku.
 • Obsahuje iba čisté vápno, pucolánové spojivo a žiadny cement: Vhodná pre profesionálnu sanáciu historického muriva.
 • Prirodzene absorbuje CO2 zo vzduchu v miestnosti.
 • Difúzne otvorená s protiplesňovými vlastnosťami pre dobrú klímu v miestnosti.
 • Obsahuje pucolán: znižuje výskyt výkvetov.
 • Dlhá životnosť: Čisté vápno prirodzene odoláva degradácii.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop
 • Vhodné pre pamiatky a historické objekty
 • Paropriepustné

Spôsob spracovania

 • Pre ručné spracovanie
 • Na povrchovú úpravu vápenného systému Cemix pre historické stavby. Na zjednotenie štruktúry povrchu.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC4 134 25 07 00VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Omietanie starých stavieb

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné plochu navlhčiť. V prípade neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou, aby ste dosiahli požadované vlastnosti. Nerovnosti podkladu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix 2752 a nechajte ich vyschnúť a vytvrdnúť. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešanie vykonajte pomocou bubnovej miešačky alebo nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,25 L 0,28 L
25 kg 6,25 L 7 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Omietku aplikujte na plochu nerezovým hladítkom alebo iným vhodným nástrojom. Uhlaďte do požadovanej roviny v rovnomernej min. vrstve. Po zavädnutí omietky plochu stočte filcovým a následne molitanovým hladítkom za súčasného skrápania vodou. Omietka tvorí podkladnú vrstvu na nátery Cemix. Vo vonkajšom prostredí nesmie omietka zostať v žiadnom prípade dlhodobo neošetrená (najmä cez zimné obdobie).

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 3 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 4 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 5 mm

Spotreba

Spotreba od
1.3
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 4 mm 4,81 m²

Spracovateľnosť

150 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii by sa malo zabrániť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Vápenný hydrát
Vyrobené z materiálu Kamenivo, pucolánové spojivo, vápenný hydrát a prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitné vlastnosti omietky.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,7
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.1
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.45
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 15
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1300
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1500

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch
Pracovný postup - Omietanie pórobetónového musriva
Pracovný postup - Omietanie vápennopieskového muriva
Pracovný postup - Omietanie muriva z pálených tehál a blokov

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.