2752
VÁPENNÁ JADROVÁ OMIETKA

Predtým 114

Pre profesionálnu starosť o pamiatky

Bez cementu. Iba vápno s puzzolanom.

 • Na tradičné omietanie predovšetkým historických budov.
 • Obsahuje iba čisté vápno, pucolánové spojivo a žiadny cement: Vhodná pre profesionálnu sanáciu historického muriva.
 • Prirodzene absorbuje CO2 zo vzduchu v miestnosti.
 • Difúzne otvorená s protiplesňovými vlastnosťami pre dobrú klímu v miestnosti.
 • Obsahuje pucolán: Znižuje výskyt výkvetov.
 • Dlhá životnosť: Čisté vápno prirodzene odoláva degradácii.

Oblasť použitia

 • Exteriér: stena + strop
 • Vnútro: stena + strop
 • Vhodné pre pamiatky a historické objekty
 • Paropriepustné

Spôsob spracovania

 • Pre ručné a strojové spracovanie
 • Prírodná vápenná omietka pre:
 • Historické budovy.
 • Vnútorné a vonkajšie prostredie.
 • Kamenné, tehlové, zmiešané a iné podklady.
 • Vhodná pre tzv. zdravé bývanie (redukuje obsah CO2)
 • Paropriepustné murivo.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC4 114 25 12 00VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné plochu navlhčiť. Podklad ošetrite vápenným prednástrekom Cemix 2750. V prípade neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou, aby ste dosiahli požadované vlastnosti. Nerovnosti podkladu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte ich vyschnúť a vytvrdnúť. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravte vsypaním suchej zmesi do predpísaného množstva vody a jej zmiešaním. Na rozmiešanie zmesi ich použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN 1008. Zmiešanie vykonajte pomocou bubnovej miešačky alebo nízkootáčkového miešadla. Rozmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť znova krátko premiešajte.
V prípade strojnej aplikácie materiál pripravte vo vhodnom strojnom zariadení s predpísaným množstvom vody.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,21 l 0,25 l
25 kg 5,25 l 6,25 l

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Omietku nanášajte na povrch. Potom povrch zhruba vyrovnajte sťahovacou latou alebo hladidlom na požadovanú rovinu. Po zavädnutí omietky zatočte hladidlom do požadovanej rovinnosti. Za minimálny čas vytvrdzovania jadrovej omietky sa považujú 2 dni na 1 mm nanesenej vrstvy. Omietka tvorí podkladovú a vyrovnávaciu vrstvu pre štukovú omietku s povrchovou úpravou farbou. Vonkajšia jadrová omietka sa v žiadnom prípade nesmie nechať v exteriéri dlhodobo neošetrená (najmä v zimnom období). )

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 10 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 15 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 20 mm

Spotreba

Spotreba od
1.2
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 15 mm 1,39 m²

Spracovateľnosť

120 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii by sa malo zabrániť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Vápenný hydrát
Vyrobené z materiálu Kamenivo, pucolánové spojivo, vápenný hydrát a prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitné vlastnosti omietky.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 1,2
Priľnavosť po uložení v suchu v N/ mm² 0.1
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.39
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 15
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1200
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1400

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch
Pracovný postup - Omietanie pórobetónového musriva
Pracovný postup - Omietanie vápennopieskového muriva
Pracovný postup - Omietanie muriva z pálených tehál a blokov

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.