Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

KREMIČITÝ PIESOK

9001

KREMIČITÝ PIESOK

Frakcia 0,6-1,2 mm

Čistý kremičitý piesok ako plnivo do epoxidových podláh.
Na podkladový náter na zvýšenie drsnosti podkladu.
Vhodné ako kamenivo na výrobu malty.

Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
25 kg 270,- € / t 6,75 € 8,10 €
Technické listy:TL 9001 (pdf, 1 023 kB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ 9001 (pdf, 146 kB)
Vyhlásenia o parametroch:Nestanovený výrobok - Piesok (pdf, 175 kB)

Predajné miestá