8101
AQUASTOP TAPE FIX

Predtým Samolepiaci butylový pás 150 mm

Pružná tesniaca páska samolepiaca

Na utesnenie a napojenie prvkov

  • Šírka 150 mm, spoľahlivé napojenie na balkónové profily.
  • Butylkaučuk, vysoká lepivosť na všetky materiály.
  • Pre wellness a sauny, parotesné spojenie.
  • Samolepiace, ľahká aplikácia.

Oblasť použitia

  • Exteriér: podlaha + stena
  • Vnútro: podlaha + stena

Oblasť vykurovania-chladenia

  • Podlaha + Stena

Spôsob spracovania

  • Pre ručné spracovanie
  • Na pružné napojenie konštrukcií pri prevádzaní hydroizolačných vrstiev. Na napojenie rôznorodých materiálov na hydroizolačné súvrstvie. Na vykonávanie dilatačných škár v hydroizolačných stierkach. Pre balkóny a kúpeľne. Na napojenie balkónových profilov a pod. Pre disperzné, polymércementové a bitúmenové hydroizolačné stierky.
  • Na vykonávanie parotesných spojov.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BZS BBT 10 15 00Z

Balenie

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potreba: Na savé podklady použitý penetráciu Cemix 2614, hladké podklady zdrsniť. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Pokyny pre spracovanie

Pásku zakrátime na potrebný rozmer. Zložíme ochranný papier a pásku prilepíme, pritlačíme a uhladíme. Spoje pásky vykonajte presahom 5-10cm. Pri prevádzaní druhej vrstvy hydroizolačnej stierky pásku prekryte touto hmotou. Vtlačenie vykonávame tak aby sme nepoškodili pásku - nepoužívajte ostré nástroje.

Spotreba

Spotreba od
1
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Technické dáta

Vyrobené z materiálu Butylkaučuk s kašírom

Na stiahnutie

Technický list
Pracovný postup - Kúpeľne a bytové jadrá

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.