CEMIXTHERM DIFU
Riešenie s najvyššou priepustnosťou pre vodnú paru
Najpriepustnejšia stierka na trhu v kombinácii s vysoko paropriepustnou omietkou predstavuje ideálnu kombináciu pre renovácie. CEMIXTHERM DIFU spĺňa najvyššie kvalitatívne a výkonnostné požiadavky na ETICS v difúzne otvorených konštrukciách. Izolant v tomto zatepľovacom systéme tvorí výlučne minerálna vlna, ktorá je v systéme lepená a stierkovaná vysoko priedušnou lepiacou stierkou 2260 DIFU. Ako povrchová úprava je vhodná ktorákoľvek z vysoko paropriepustných omietok Cemix. Systém dosahuje najlepšie vlastnosti v kombinácii s vysoko priepustnou samočistiacou omietkou 2729 TETRACEM s fotokatalytickým účinkom.