Construction System

1000 Suroviny

1000 NEHASENÉ VÁPNO

Jemne mleté CL 90-Q

1010 VÁPENNÝ HYDRÁT

Jemne mleté CL 90-S

1100 Betóny

1100 BETÓN HOBBY B20

2v1: Betón + poter

1101 BETÓN BASIC B25

2v1: Pre stredne zaťažené betóny + potery

1102 BETÓN PROFI B30

2v1: Na vystužené konštrukcie + poter

1104 HRUBÝ BETÓN

Pre hrubšie vrstvy v jednom kroku

1120 BETÓN 20MPa 4mm

2v1: Pre nenosné konštrukcie + potery

1125 BETÓN 25MPa 4mm

2v1: Pre stredne zaťažené konštrukcie + potery

1128 BETÓN 20MPa 8mm

Pre nenosné konštrukcie, napr. schodiskové stupne

1130 BETÓN 30MPa 4mm

2v1: Na vystužené konštrukcie + poter

1138 BETÓN 30MPa 8mm

Pre vystužené konštrukcie, napr. vonkajšie schodisko

1185 BETÓN PREFA 30MPa

Vodotesný, výplňový a do prefabrikátov.

1300 Murovacie a zakladacie malty

1300 UNI MALTA 2,5 MPa

2v1: murovacie malta a omietka

1301 MUROVACIA MALTA 5MPa

Pre tradičné murovanie

1302 LEPIACI A MUROVACÍ TMEL NA PÓROBETÓN

Malta na tenkú škáru

1305 MUROVACIA MALTA 5 MPa

Štandardná pevnosť nosných stien

1306 MUROVACIA MALTA JEMNÁ 5MPa

Pre tradičné murovanie

1310 MUROVACIA MALTA 10 MPa

So zvýšenou pevnosťou

1315 MUROVACIA MALTA 15 MPa

S vysokou pevnosťou

1320 MUROVACIA MALTA 20 MPa

Pre vápennopieskové a betónové bloky

1351 MUROVACIA MALTA 5 MPa

Pre pórobetón na tenkú škáru.

1352 MUROVACIA MALTA 10 MPa

Na tenkovrstvové murovanie na rebrách tehly

1353 MUROVACIA MALTA 10 MPa

Pre tenkovrstvú celoplošnú škáru

1354 ZAKLADACIA MALTA

Na založenie prvého radu brúsených tehál

1370 SUPERTHERM

Tepelnoizolačná murovacia malta λ≤0,18

1371 SUPERTHERM

Tepelnoizolačná zakladacia malta λ≤0,20

1500 Spojovacie mostíky

1500 KONTAKT CEMENT

Spojovací mostík na betónový podklad

1600 Opravné malty na betóny

1600 ANTIKORÓZNY NÁTER

Ochrana betonárskej výstuže

1610 OPRAVNÁ MALTA R3

>30 MPa pre staticky zaťažené opravy

1640 OPRAVNÁ MALTA JEMNÁ

1,0mm: Pre jemný finálny povrch

1900 Hydroizolačné hmoty

1911 AQUASTOP HARD

Pevná hydroizolačná stierka

1920 AQUASTOP CRYSTAL

Kryštalizačný hydroizolačný náter

1930 AQUASTOP BITUM 2K

2v1: Asfaltová lepiaca a izolačná stierka

1940 AQUASTOP ELASTIC 2K

Univerzálna hydroizolačná stierka

1990 AQUASTOP INJECT

Krém na bariéru proti vlhkosti

Facade system

2000 Jadrové omietky

2000 CEMENTOVÝ PREDNÁSTREK

Spoľahlivé spojenie nielen pre vonkajšie steny

2001 JADROVÁ OMIETKA

Osvedčená voľba pre bežné omietanie

2010 OMIETKA RUČNÁ

Vápennocementová jadrová

2011 OMIETKA RUČNÁ JEMNÁ

Vápennocementová jadrová

2020 OMIETKA STROJOVÁ

Vápennocementová jadrová

2030 SOKLOVÁ OMIETKA RUČNÁ

Zvýšená odolnosť voči vode

2040 OMIETKA ĽAHČENÁ

Zlepšuje tepelnoizolačné vlastnosti muriva

2050 JEDNOVRSTVOVÁ ĽAHČENÁ OMIETKA

Podkladová a vrchná omietka 2 v 1

2070 SUPERTHERM

Tepelnoizolačná jadrová omietka λ≤0,13

2080 SUPERTHERM

Tepelnoizolačná jadrová omietka λ≤0,09

2200 Fasádne stierky a lepidlá

2200 FASÁDNY LEPIACI STIERKOVÝ TMEL

Lepenie a stierkovanie izolantov zatepľovacích systémov

2210 LEPIACA STIERKA ŠTANDARD

Na ľahké vytvorenie základnej izolačnej vrstvy

2220 LEPIACA STIERKA PROFI

Pre fasádu ETICS s izoláciou z EPS a MW

2230 LEPIACA STIERKA TOP

Pre fasádu ETICS s izoláciou z EPS a MW

2231 LEPIACA STIERKA TOP + VLÁKNA

Pre fasádu ETICS s izoláciou z EPS, XPS, PIR, PUR a MW.

2240 LEPIACA STIERKA FIX

Pre bezkotevný systém

2250 LEPIACA STIERKA WOOD

Pre EPS izoláciu na drevostavbách

2260 LEPIACA STIERKA DIFU

Vysoko priedušná

2270 LEPIACA STIERKA DISPERZNÁ

Obmedzuje vznik trhlín, odolná proti nárazu

2400 Príslušenstvo

2400 ZIMNÁ PRÍSADA COOL

Na urýchlenie vytvrdzovania za nízkych teplôt

2600 Fasádna penetrácia

2610 PENETRÁCIA PREFARBENÁ

Zabraňuje presvitaniu podkladu

2612 PENETRÁCIA POD SILIKÁT

Vysoko difúzna penetrácia, tónovaná na zákazku

2613 PENETRÁCIA ZÁKLADNÁ

Reguluje nasiakavosť, zvyšuje priľnavosť

2614 PENETRÁCIA HĹBKOVÁ

S nanočasticami na spevnenie vysoko savých podkladov.

2620 PENETRÁCIA POD MOZAIKOVÉ OMIETKY

Biela, plnená

2700 Finálne fasádne omietky

2701 VONKAJŠÍ ŠTUK

0,7mm

2702 VONKAJŠÍ ŠTUK JEMNÝ

0,4mm

2705 VONKAJŠÍ ŠTUK HRUBÝ BIELY

1,2mm

2707 ŠTUK VONKAJŠÍ JEMNÝ

Finálna vrstva s jemnou štruktúrou

2709 VÁPENNÁ OMIETKA

Pre rekonštrukcie a novostavby

2710 FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM

Omietka na tvorbu plastických povrchov a štruktúr

2711 FLEXI ŠTUK S VLÁKNOM

Polymér-modifikovaná: Renovačná a kreatívna omietka

2720 MINERÁLNA OMIETKA

Na prírodnej báze

2721 SILIKONOVÁ OMIETKA

Univerzálne riešenie fasády

2722 SILIKÁTOVÁ OMIETKA

Osvedčené riešenie fasád i pro sanáciu budov

2723 AKRYLÁTOVÁ OMIETKA

Ekonomické riešenie finálneho povrchu

2727 ACTIVCEM

Vysoko odolná omietka s vláknami

2729 TETRACEM

Samočistiaca omietka, vystužená aramidovými vláknami

2740 SANAČNÝ POSTREK

Pre problémy s vlhkosťou

2741 SANAČNÁ PODKLADOVÁ OMIETKA

Ošetrenie vlhkých stien

2742 SANAČNÁ OMIETKA

Ošetrenie vlhkých stien

2743 SANAČNÝ ŠTUK

Ošetrenie vlhkých stien

2746 SANAČNÁ OMIETKA JEDNOVRSTVOVÁ

2 v 1 pre ošetrenie vlhkých stien

2747 SUPERSAN VYSÚŠAJÚCA OMIETKA

Vysúšacia jadrová omietka

2748 SUPERSAN JEMNÝ VYSÚŠAJÚCA OMIETKA

Jemná finálna vysúšacia omietka

2750 VÁPENNÝ POSTREK

Pre historické budovy

2752 VÁPENNÁ JADROVÁ OMIETKA

Pre historické budovy

2753 VÁPENNÝ ŠTUK 0,7mm

Pre historické budovy

2755 TRASOVÝ ŠTUK

Krásne biely a veľmi jemný

2758 VÁPENNÁ MALTA

2v1: Murovacia a škárovacia

2790 MOZAIKOVÁ OMIETKA

Pre soklové časti

2791 MAGIC DECOR 2,5 MM

Kreatívna omietka na vytváranie hrubých povrchov

2792 MAGIC DECOR 1,0 MM

Kreatívna omietka pre zrnitý vzhľad

2793 MAGIC DECOR 0,2 MM

Kreatívna omietka na vytváranie hladkých povrchov

2794 MAGIC DECOR STONE

Kreatívna omietka pre jemné textúry prírodného kameňa

2799 BRIZOLIT

Prírodná omietka s hrubou štruktúrou

2800 Fasádne nátery

2800 SILIKÓNOVÝ FASÁDNÝ NÁTER

Samočistiaci, s fotokatalytickým efektom

2801 SILIKÁTOVÝ FASÁDNY NÁTER

Prírodná báza, vysoko paropriepustný

2802 AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÝ NÁTER

Vysoko krycí v jednej vrstve, vodeodolný

2810 SILIKÓNOVÝ FASÁDNÝ NÁTER S VLÁKNAMI

Samočistiaci efekt, dlhá životnosť

2815 ELASTICKÝ FASÁDNY NÁTER

Pružný náter pre steny s trhlinami

2824 PLNENÝ SILIKÁTOVÝ FASÁDNÝ NÁTER

Zjednocuje rôzne druhy povrchov na zaistenie jednotného vzhľadu

2825 DEKORATÍVNY TRANSPARENTNÝ NÁTER

K farebnej finalizácii kreatívnych omietok MAGIC DECOR

2830 ANTIGRAFFITI

Ochranný náter pred graffiti

2835 FUNGICEM

Náter na likvidáciu plesní a rias

2840 HYDROFÓBNY NÁTER

Spevňujúca impregnácia na silan-siloxanovej báze

Indoor Wall System

4000 Penetrácia a kontaktné mostíky

4020 KONTAKTNÝ MOSTÍK

Pre nesavé podklady pred omietaním

4200 Vnútorné omietky

4220 SADROVÁ OMIETKA FILCOVANÁ

Zrnitý povrch, priedušná vnútorná omietka

4221 SADROVÁ OMIETKA GLETOVANÁ

Jemný povrch, priedušná vnútorná omietka

4230 ĽAHČENÁ SADROVÁ OMIETKA

Omietka s tepelnou izoláciou, priedušná

4240 SADROVÁ OMIETKA

Na vyspravenie ostení.

4260 JEDNOVRSTVOVÁ OMIETKA

Vyrovnávacia a finálna vrstva: stačí jeden materiál!

4400 Vyrovnávacie stierky, štuky

4400 ŠTUK VNÚTORNÝ JEMNÝ

Extra jemný povrch

4410 VNÚTORNÝ ŠTUK

0,7mm

4411 VNÚTORNÝ ŠTUK JEMNÝ

0,4mm

4420 NAMIEŠANÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA

Vytvára hladký povrch

4440 VYROVNÁVACIA STIERKA NA STENY A STROPY

Pre dokonale hladké povrchy

4600 Zdravé bývanie

4610 HLINENÝ SPOJOVACÍ MOSTÍK

Prírodný a ekologický

4611 HLINENÁ MUROVACIA MALTA A OMIETKA

Prírodná a ekologická

4612 HLINENÁ OMIETKA STROJOVÁ

Prírodná a ekologická jadrová omietka

4613 HLINENÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ

Prírodná a ekologická finálna omietka

4800 Interiérové nátery

4801 SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTER

Dokonalá povrchová úprava

4811 VÁPENNÝ NÁTER

Profesionálna starostlivosť o pamiatky

Floor System

5200 Potery

5211 POTER JEMNÝ 20 MPa

Na cementovej bázi

5221 POTER JEMNÝ 25 MPa

Na cementové bázi

5270 POLYMER POTER 40 MPa

Cementový

5280 POTER FLEX 30 MPa

Na spádové vrstvy, s premenlivou hrúbkou.

5281 POTER RAPID 40MPa

Pre rekonštrukcie v časovej tiesni.

5286 RÝCHLA OPRAVNÁ UNI MALTA

Rýchlotuhnúca 25 MPa

5290 ANHYDRITOVÝ POTER

Samonivelizačný

5400 Penetrácie

5400 PENETRÁCIA PODLAHOVÁ

Základ pre kvalitné podlahy

5500 Samonivelizačné stierky

5500 SAMONIVELIZAČNÁ STIERKA

Pre dokonale rovné podlahy

5501 SAMONIVELIZAČNÁ RÝCHLA STIERKA

Pre dokonale rovné podlahy

5510 NIVELA COMFORT 20MPa

Cementová samonivelizačná stierka pre podlahové vykurovanie.

5520 NIVELA POLYMER 20MPa

Cementová samonivelizačná stierka pre ľahké zaťaženie.

5530 NIVELA POLYMER 30MPa

Cementová samonivelizačná stierka pre strednú záťaž

5540 NIVELA POLYMER 40MPa

Cementová samonivelizačná stierka pre vysokú záťaž.

5570 NIVELA RAPID 25MPa

Rýchla samonivelizačná stierka

5900 Nátery, príslušenstvo

5900 ZUŠĽACHŤUJÚCA PRÍMES

Pre malty a potery

5920 VODOU RIEDITEĽNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER

Pre pivnice a garáže, paropriepustný

5930 EPOXIDOVÝ NÁTER

Pre autoumyvárne a sklady ropných produktov

5931 RIEDIDLO PRE EPOXIDOVÝ NÁTER

Na riedenie epoxidového náteru

Covering system

8000 Penetrácie a kontaktné mostíky

8040 KONTAKTNÝ MOSTÍK

Na nesavé a hladké podklady

8100 Hydroizolačné hmoty

8100 AQUASTOP TAPE

Pružná tesniaca páska 120 mm

8101 AQUASTOP TAPE FIX

Samolepiaca butylová tesniaca páska

8103 AQUASTOP CORNER IN

Pružný tesniaci roh vnútorný

8104 AQUASTOP CORNER OUT

Pružný tesniaci roh vonkajší

8105 AQUASTOP CUFF SMALL

Manžeta malá

8106 AQUASTOP CUFF BIG

Manžeta veľká

8110 AQUASTOP IN

Interiérová disperzná hydroizolácia pod keramické prvky

8120 AQUASTOP RAPID 2K

Hydroizolačná stierka pre bazény a prácu v časovej tiesni

8130 AQUASTOP WOOD

Hydroizolačná a separačná fólia

8200 Lepidlá na obklady

8200 LEPIDLO C1T

Na lepenie stredne a vysoko nasiakavej keramiky.

8201 LEPIDLO C1T

Spoľahlivá kvalita pre nasiakavú keramiku

8202 LEPIDLO C2T

Univerzálna voľba pre vnútorné priestory

8203 FLEXIBILNÉ LEPIDLO C2TES1

Voľba pre ťažkú aj málo nasiakavú keramiku

8210 LEPIDLO C2T

Na podlahové a stenové vykurovanie a pre lepenie keramiky.

8211 LEPIDLO C2TE

Flexibilné lepidlo na keramiku na široké spektrum použitia

8260 LEPIDLO FLEX C2TES1

Pre balkóny, terasy a vysoko spekanú keramiku.

8265 LEPIDLO XXL FLEX C2TS1

Gélové lepidlo na veľkoformátové dlažby a ťažké obklady

8270 LEPIDLO C2FT

Pre opravy a rekonštrukcie

8282 LEPIDLO FLEX C2TES1

Biele: Pre sklo a prírodný kameň

8285 LEPIDLO FLEX C2TS1

Na keramiku v kúpeľniach a mokrých priestoroch.

8600 Škárovacie hmoty

8800 Tmely, príslušenstvo

Outdoor System

9000 Malty, škárovacie hmoty

9001 KREMIČITÝ PIESOK

0,6-1,2 mm

9002 FILTRAČNÝ PIESOK PRE BAZÉN A VODÁRNE

Hygienicky testovaný

9005 MALTA NA LÍCOVKY 5MPa

2v1: murovanie a škárovanie.

9015 MALTA NA LÍCOVKY 15MPa

2v1: murovanie a škárovanie

9070 POKRÝVAČSKÁ MALTA

Ochrana strechy.