2709
VÁPENNÁ OMIETKA

Predtým 102

Univerzálne použitie v interiéri aj exteriéri

Pre ručné vyrovnanie muriva

  • Tradičná omietka s vysokou pružnosťou. Nepraská. Ideálna na opravu poškodených plôch s rôznymi podkladmi pri rekonštrukciách. Zrnitosť 1,2 mm dodáva hrubý vzhľad. Priedušné, pre dobrú klímu v miestnosti. Vysoké pH zabraňuje šíreniu plesní. S nízkým obsahom cementu (<3 %) pre ideálne vlastnosti a trvanlivosť.

Oblasť použitia

  • Exteriér: stena + strop
  • Vnútro: stena + strop
  • Paropriepustné
  • Vhodné pre pamiatky a historické objekty

Oblasť vykurovania-chladenia

  • Stena + Strop

Spôsob spracovania

  • Pre ručné a strojové spracovanie
  • Na rekonštrukcie vnútorných a vonkajších omietok.
  • Pre interiér a exteriér historických budov.
  • Ako separačná vrstva, napr. na hornej časti hurdiskových stropov pred betonážou.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC2 102 25 12 00VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný.

Príprava podkladu

V závislosti od nasiakavosti podkladu a klimatických podmienok je potrebné plochu navlhčiť. Podklad ošetrite vápenným prednástrekom Cemix 2750. V prípade neštandardných podkladov upravte vhodnou metódou, aby ste dosiahli požadované vlastnosti. Nerovnosti podkladu vyrovnajte vhodnými materiálmi Cemix a nechajte ich vyschnúť a vytvrdnúť. Podklad musí spĺňať platné predpisy, normy alebo odporúčania výrobcu materiálu.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešanie vykonajte pomocou bubnovej miešačky alebo nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte. Pri strojovom spracovaní používajte vhodné stroje.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
1 kg 0,19 l 0,23 l
25 kg 4,75 l 5,75 l

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Omietku nanášajte na povrch murárskou lyžicou alebo iným vhodným nástrojom. Potom povrch zhruba vyrovnajte sťahovacou latou alebo hladidlom na požadovanú rovinu. Po zavädnutí omietky zatočte hladidlom do požadovanej rovinnosti. Minimálna doba zrenia jadrovej omietky je 1 deň na 1 mm nanesenej vrstvy. Omietka tvorí podkladovú a vyrovnávaciu vrstvu pre štukovú omietku s povrchovou úpravou farbou.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 5 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 15 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 20 mm

Spotreba

Spotreba od
1.4
Spotreba do
-
Spotreba materiálu v mernej jednotke
kg/m²/mm

Výdatnosť

Spotreba materiálu v Jednotka Výdatnosť
25 kg 15 mm 1,19 m²

Spracovateľnosť

180 min

Ošetrenie po aplikácií

Po aplikácii by sa malo zabrániť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhkosti a prievanu. Chráňte pred mrazom a dažďom. Priame zahrievanie povrchu je zakázané.

Náradie a pokyny na čistenie

Okamžite po ukončení práce umyte vodou. Zaschnuté zvyšky očistite mechanicky.

Referencie


Technické dáta

Hlavné spojivo Vápenný hydrát
Vyrobené z materiálu Minerálne plnivo, hydraulické spojivo, vápenný hydrát, prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti omietky.
Trieda reakcie na oheň A1
Maximálna veľkosť zrna v mm 1,2
Tepelná vodivosť λ v W(m.K) 0.49
Faktor difúzneho odporu pre vodnú paru (μ) 20
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ od 1350
Objemová hmotnosť stvrdnutého materiálu v Kg/m³ do 1550

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.