8270
LEPIDLO C2FT

Predtým 195

Rýchlotuhnúce, pre plochy s veľkou prevádzkou

Pochôdzny po 4 h

 • Rýchle (F): Po 3-4 hodinách je pochôdzne a škárovateľné. Na opravy v miestach s vysokou frekvenciou pohybu osôb (chodby, schodiská).
 • Tixotropné (T): znížený sklz. Udržuje obklady v stabilnej polohe.
 • C2 - Vhodné pre oblasti s dynamickým zaťažením, napr. paletové vozíky bez oceľových kolies.
 • Jemná zrnitosť 0,4 mm: Krémová konzistencia, ľahká a hladká aplikácia. Pre všetky savé keramické obklady a dlažby. Vhodné pre vonkajšie použitie: Odolné proti mrazu.

Oblasť použitia

 • Exteriér: podlaha + stena
 • Vnútro: podlaha + stena
 • Vhodné do vlhkých priestorov

Oblasť vykurovania-chladenia

 • Podlaha + Stena

Spôsob spracovania

 • Pre ručné spracovanie
 • Ideálne pre lepenie za prevádzky (chodby, schodiská a pod.).
 • Pre keramické obklady s nízkou, strednou a vysokou nasiakavosťou.
 • Vhodné pre plochy s dynamickým zaťažením, napr. paletové vozíky bez oceľových koliesok.

Cenník

Produkt kód

Balenie

Produkt kód

BC5 195 25 04 00VN

Balenie

25 kg

Predajné miesta

Loading...
Loading...

Pokyny na spracovanie

Zistiť viac technických detailov spracovania tohto produktu.

Požiadavky na podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, náteru, zvyškov odformovacích prostriedkov a výkvetov. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť zmrznutý, alebo vodoodpudivý. Podklad musí byť objemovo stabilný a musí mať požadovanú rovinnosť.

Príprava podkladu

V závislosti na nasiakavosti podkladu a klimatických podmienkach je potrebné: Na savé podklady použitý penetráciu Cemix 2614, hladké podklady zdrsniť alebo použitý kontaktný mostík Cemix 8040. Prípadne neštandardných podkladov upraviť vhodnou metódou na dosiahnutie požadovaných vlastností. Nerovnosti podkladu vyrovnať vhodnými materiálmi Cemix a nechať vyschnú a vyzrieť. Podklad musí vyhovovať platným predpisom, normám, respektíve odporúčaniam výrobcu materiálov.

Príprava zmesi

Materiál pripravíte tak, že suchú zmes nasypete do predpísaného množstva vody a premiešate. Na miešanie zmesi použite pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu norme EN 1008. Miešanie vykonajte pomocou nízkootáčkového miešadla. Zmiešajte na homogénnu zmes bez hrudiek, nechajte odležať. Potom opäť krátko premiešajte.

Spotreba vody

Množstvo Litr (min.) Litr (max.)
25 kg 5 L 5,5 L
1 kg 0,2 L 0,22 L

Miešacie

Doba miešania
5 min
Rýchlosť miešania
800x/min
Prestávka
3 min

Pokyny pre spracovanie

Najprv naneste tenkú vrstvu lepidla na podklad pomocou hladké hrany hladítka. Potom naneste dostatočné množstvo lepidla pre požadovanú vrstvu zubovým hladidlom, pokiaľ možno v jednom smere.
Klaďte obklad do doby, ktorá je uvedená ako otvorený čas.
Pri prekročení tejto doby na nanesené lepidlo neobkladajte. Nanesené lepidlo musí byť v tomto prípade odstránené.
Na nerovné podklady použite postup buttering floating: Naneste lepidlo podľa popisu aj na rubovú stranu dlaždice.
Očistite obklad od čerstvého lepidla pomocou hubového hladidla a čistej vody.

Hrúbka vrstvy

Minimálna hrúbka vrstvy 3 mm
Odporúčaná hrúbka vrstvy 6 mm
Maximálna hrúbka vrstvy 12 mm

Spotreba

Spotreba od
1.5
Spotreba do
6
Spotreba materiálu v mernej jednotke
Kg/m²

Otvorený čas (odpovedajúci EN 12004)

10 min

Spracovateľnosť

20 min

Pochôdznosť po

4 h

Ošetrenie po aplikácií

Nesavé obklady predlžujú dobu zrenia.
Po aplikácii sa treba vyhnúť priamym negatívnym účinkom slnka, tepla, vlhka a prievanu. Chráňte pred mrazením a dažďom. Je zakázané priame zahrievanie povrchu.

Náradie a pokyny na čistenie

Po skončení ihneď umyte náradie vodou. Zaschnuté zvyšky odstráňte mechanicky.
Menšie nánosy možno odstrániť octom (zriedenou kyselinou octovou) alebo špeciálnym čističom cementových náterov.

Technické dáta

Hlavné spojivo Šedý cement
Vyrobené z materiálu Kamenivo, cement, redispergovateľný polymér a zušľachťujúce prísady.
Trieda reakcie na oheň A1,
A1fl
Maximálna veľkosť zrna v mm 0,4
Trvalo zaťažitelný po 1 d
Prídržnosť – ťahom po uložení vo vode v N/mm² 1
Prídržnosť – ťahom po tepelnom pôsobení v N/mm² 1
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania v N/mm² 1
Prvotná prídržnosť – ťahom (najneskoršie po 6 hodinách) v N/mm² 0,5
Pevnosť v ťahu po uložení v suchu N/mm² 1
Predĺžená doba zavädnutia po 10 min. 0.5
Sklz 0,5 mm

Na stiahnutie

Technický list
Karta bezpečnostných údajov
Vyhlásenie o parametroch

Môžeme vám pomôcť?

Pokiaľ hľadáte technické poradenstvo, potrebujete poznať bližšie informácie k produktu či radu pri jeho použití, kontaktujte nás.

Zavolajte nám: 0903 566 711

Sme tu pre vás na linke od pondelka do piatku od 7:30 do 15:00.


Máte radšej písomný kontakt? Napíšte nám na email: cemix@cemix.sk alebo vyplňte kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

In order to submit the form, please provide your consent to load the reCAPTCHA service first.