Cemix, s.r.o.

Podpora

Technické listy

Uvedené dáta značí posledný dátum vydania a sú v platnosti až do zverejnenia novšej verzie.

MUROVACIE MALTY

TL 1300 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1301 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1302 (pdf, 1,4 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1305 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1306 (pdf, 315 kB)
31.7.2023 14:13
TL 1310 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1311 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1315 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1320 (pdf, 1,4 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1351 (pdf, 1,4 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1352 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1353 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1354 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1500 (pdf, 1 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1600 (pdf, 1 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1610 (pdf, 1,1 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1620 (pdf, 419 kB)
1.9.2022 10:03
TL 1640 (pdf, 1 007 kB)
1.9.2022 10:03
TL 1650 (pdf, 1,1 MB)
1.9.2022 10:03
TL 8040 (pdf, 807 kB)
1.9.2022 10:47
TL 9005 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:53
TL 9015 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:53
TL 9070 (pdf, 1 MB)
1.9.2022 10:53
TL 9130 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:53

SPOJIVÁ a PLNIVÁ

TL 1000 (pdf, 182 kB)
31.7.2023 14:10
TL 1010 (pdf, 401 kB)
1.9.2022 10:02
TL 9001 (pdf, 1 023 kB)
1.9.2022 10:53
TL 9200 (pdf, 1,1 MB)
1.9.2022 10:53
TL 9210 (pdf, 1,1 MB)
1.9.2022 10:53

PODLAHOVÉ HMOTY, BETÓNY, TORKRETY

TL 1100 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:02
TL 1101 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:02
TL 1102 (pdf, 369 kB)
9.6.2023 12:02
TL 1104 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:02
TL 1120 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:02
TL 1125 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:02
TL1128 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:02
TL 1130 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:02
TL 1138 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1170 (pdf, 459 kB)
1.9.2022 10:03
TL 1185 (pdf, 1,1 MB)
1.9.2022 10:03
TL 5211 (pdf, 1,8 MB)
1.9.2022 10:42
TL 5221 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:42
TL 5270 (pdf, 1,4 MB)
1.9.2022 10:42
TL 5280 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:42
TL 5281 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:42
TL 5286 (pdf, 1,1 MB)
1.9.2022 10:42
TL 5290 (pdf, 1,8 MB)
1.9.2022 10:42
TL 5500 (pdf, 1,4 MB)
1.9.2022 10:42
TL 5501 (pdf, 392 kB)
14.3.2023 13:02
TL 5510 (pdf, 1,4 MB)
1.9.2022 10:42
TL 5520 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:42
TL 5530 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:42
TL 5540 (pdf, 1,4 MB)
1.9.2022 10:42
TL 5570 (pdf, 353 kB)
11.9.2023 08:05
TL 5920 (pdf, 350 kB)
1.9.2022 10:42
TL 5930 (pdf, 347 kB)
1.9.2022 10:42
TL 5931 (pdf, 306 kB)
1.9.2022 10:42
TL 9300 (pdf, 1,4 MB)
1.9.2022 10:53
TL 9320 (pdf, 1,2 MB)
1.9.2022 10:53
TL 9330 (pdf, 584 kB)
24.4.2023 09:14

TEPELNO-IZOLAČNÉ MATERIÁLY SUPERTHERM

TL 1370 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:03
TL 1371 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:03
TL 2070 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:15
TL 2080 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:15

JADROVÉ OMIETKY

TL 2000 (pdf, 1,8 MB)
1.9.2022 10:15
TL 2001 (pdf, 401 kB)
20.4.2023 12:27
TL 2010 (pdf, 358 kB)
31.10.2023 10:48
TL 2011 (pdf, 365 kB)
20.4.2023 12:27
TL 2020 (pdf, 1,8 MB)
1.9.2022 10:15
TL 2030 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:15
TL 2040 (pdf, 1,9 MB)
1.9.2022 10:15
TL 2709 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:23

VRCHNÉ OMIETKY

TL 2050 (pdf, 388 kB)
20.6.2023 13:45
TL 2701 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2702 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2705 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2707 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2710 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2711 (pdf, 345 kB)
6.6.2023 10:45
TL 2755 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:23
TL 4260 (pdf, 464 kB)
20.6.2023 13:46
TL 4400 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:35
TL 4410 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:35
TL 4411 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:35
TL 4420 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:35
TL 4440 (pdf, 307 kB)
16.8.2023 13:35

SADROVÉ OMIETKY

TL 4210 (pdf, 1,4 MB)
1.9.2022 10:35
TL 4220 (pdf, 487 kB)
20.4.2023 07:38
TL 4221 (pdf, 358 kB)
20.4.2023 07:38
TL 4230 (pdf, 474 kB)
20.4.2023 11:13
TL 4240 (pdf, 368 kB)
20.4.2023 11:13
TL 4430 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:35

HLINENÉ OMIETKY

TL 4610 (pdf, 890 kB)
1.9.2022 10:36
TL 4611 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:36
TL 4612 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:35
TL 4613 (pdf, 1,4 MB)
1.9.2022 10:35

SANAČNÉ OMIETKY

TL 2740 (pdf, 1,8 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2741 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2742 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2743 (pdf, 1,4 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2745 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2746 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2747 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2748 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2750 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2751 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2752 (pdf, 1 008 kB)
1.9.2022 10:23
TL 2753 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2754 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2758 (pdf, 969 kB)
1.9.2022 10:23

VÁPENNÝ PAMIATKÁRSKY PROGRAM

TL 2750 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2751 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2752 (pdf, 407 kB)
9.11.2023 18:05
TL 2753 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2754 (pdf, 1,5 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2758 (pdf, 969 kB)
1.9.2022 10:23

LEPIDLÁ NA KERAMIKU

TL 8200 (pdf, 1,1 MB)
1.9.2022 10:47
TL 8201 (pdf, 1,1 MB)
1.9.2022 10:47
TL 8202 (pdf, 401 kB)
27.11.2023 10:00
TL 8203 (pdf, 1,1 MB)
1.9.2022 10:47
TL 8210 (pdf, 1,1 MB)
1.9.2022 10:47
TL 8211 (pdf, 3 MB)
2.12.2022 08:32
TL 8260 (pdf, 1 MB)
1.9.2022 10:47
TL 8265 (pdf, 394 kB)
12.4.2023 12:17
TL 8270 (pdf, 385 kB)
12.4.2023 12:57
TL 8282 (pdf, 451 kB)
1.9.2022 10:47
TL 8285 (pdf, 1,1 MB)
1.9.2022 10:47

LEPIDLÁ PRE TEPELNO-IZOLAČNÉ SYSTÉMY

TL 2200 (pdf, 404 kB)
2.5.2023 09:37
TL 2210 (pdf, 320 kB)
27.4.2023 09:54
TL 2220 (pdf, 379 kB)
27.4.2023 09:54
TL 2230 (pdf, 377 kB)
6.3.2023 13:18
TL 2231 (pdf, 427 kB)
6.3.2023 13:18
TL 2240 (pdf, 325 kB)
6.3.2023 13:19
TL 2250 (pdf, 411 kB)
11.7.2023 10:26
TL 2260 (pdf, 375 kB)
6.3.2023 13:19
TL 2270 (pdf, 1,3 MB)
1.9.2022 10:15

ŠKÁROVACIE HMOTY

TL - Škárovacia hmota FLEX (pdf, 165 kB)
3.3.2016 13:12

FASÁDNE OMIETKY

TL 2400 (pdf, 806 kB)
1.9.2022 10:15
TL 2720 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2721 (pdf, 447 kB)
18.4.2023 10:48
TL 2722 (pdf, 535 kB)
18.4.2023 10:49
TL 2723 (pdf, 418 kB)
18.4.2023 10:49
TL 2727 (pdf, 447 kB)
18.4.2023 10:50
TL 2728 (pdf, 1,6 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2729 (pdf, 455 kB)
18.4.2023 10:50
TL 2790 (pdf, 793 kB)
18.4.2023 10:51
TL 2791 (pdf, 404 kB)
18.4.2023 10:51
TL 2792 (pdf, 398 kB)
18.4.2023 10:52
TL 2793 (pdf, 365 kB)
18.4.2023 10:52
TL 2794 (pdf, 503 kB)
18.4.2023 10:52
TL 2795 (pdf, 357 kB)
18.4.2023 10:53
TL 2799 (pdf, 1,7 MB)
1.9.2022 10:23

FASÁDNE NÁTERY

TL 2800 (pdf, 836 kB)
1.9.2022 10:24
TL 2801 (pdf, 748 kB)
1.9.2022 10:24
TL 2802 (pdf, 835 kB)
1.9.2022 10:24
TL 2810 (pdf, 735 kB)
1.9.2022 10:24
TL 2815 (pdf, 745 kB)
1.9.2022 10:24
TL 2824 (pdf, 813 kB)
1.9.2022 10:24
TL 2825 (pdf, 742 kB)
1.9.2022 10:24
TL 2830 (pdf, 838 kB)
1.9.2022 10:23
TL 2835 (pdf, 1,3 MB)
1.9.2022 10:23
TL 2840 (pdf, 716 kB)
1.9.2022 10:23

INTERIÉROVÉ NÁTERY

TL 4801 (pdf, 860 kB)
1.9.2022 10:35
TL 4811 (pdf, 794 kB)
1.9.2022 10:35

PENETRÁCIE

TL 2610 (pdf, 844 kB)
1.9.2022 10:15
TL 2611 (pdf, 796 kB)
1.9.2022 10:15
TL 2612 (pdf, 832 kB)
1.9.2022 10:15
TL 2613 (pdf, 850 kB)
1.9.2022 10:15
TL 2614 (pdf, 701 kB)
1.9.2022 10:15
TL 2620 (pdf, 799 kB)
1.9.2022 10:15
TL 2621 (pdf, 799 kB)
1.9.2022 10:15
TL 5400 (pdf, 985 kB)
1.9.2022 10:42
TL 4020 (pdf, 789 kB)
1.9.2022 10:35
TL 5900 (pdf, 1,1 MB)
1.9.2022 10:42

ŠPECIÁLNE PRÍSLUŠENSTVO K OMIETKAM

TL - FUNGICEM (pdf, 133 kB)
25.8.2021 08:04

IZOLAČNÉ HMOTY

TL 1911 (pdf, 348 kB)
11.7.2023 10:42
TL 1920 (pdf, 371 kB)
11.7.2023 10:41
TL 1930 (pdf, 367 kB)
11.7.2023 10:41
TL 1940 (pdf, 339 kB)
11.7.2023 10:41
TL 1990 (pdf, 353 kB)
11.7.2023 10:41
TL 8110 (pdf, 768 kB)
1.9.2022 10:47
TL 8120 (pdf, 712 kB)
1.9.2022 10:47