Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

1000 CONSTRUCTION SYSTEM

Všetko čo potrebujete na stavbu základov, suterénov, muriva, stropov alebo plochej strechy. Sekcia zahŕňa betóny, murovacie malty, hydroizolačné materiály. Nájdete tu aj špeciálne hmoty na opravy, rešp. reprofiláciu betónu.

SUROVINY

Tradičné vápenné suroviny na prípravu mált, omietok, vápenných náterov.

BETÓNY

Suché zmesi na prípravu rôznych druhov betónu, striekaný betón.

MUROVACIE MALTY

Malta murovacia na výstavbu muriva z bežných druhov tehál v mnohých prevedeniach: tepelnoizolačná malta, zakladacia malta, malta na pórobetón a ďalšie.

SPOJOVACIE MOSTÍKY

Adhézne mostíky zlepšujúce prídržnosť následne aplikovaných vrstiev.

REPROFILÁCIE

Malty na reprofilácie a opravy konštrukcií, vyplňovanie výtlkov a pod.