Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

1000 CONSTRUCTION SYSTEM

Vše co potřebujete pro stavbu základů, suterénů, zdiva, stropů a ploché střechy.

SUROVINY

Vápenné suroviny

BETÓNY

Suché zmesi pre rôzne druhy drobnej betonáže.

MUROVACIE MALTY

Materiály na klasické murovanie z bežných murovacích materiálov.

SPOJOVACIE MOSTÍKY

Prechodové materiály zlepšujúce prídržnosť následne aplikovaných vrstiev.

REPROFILÁCIE

Malty na reprofilácie a opravy konštrukcií, vyplňovanie výtlkov a pod.

HYROIZOLAČNÉ HMOTY

Izolačné nátery a stierky na zabránenie vsakovaniu vody v oblasti hrubej stavby.