Cemix, s.r.o.

Produkty značky Cemix

POLYMER POTER 40 MPa
Skôr
070
Polymér-cementový poter 40 MPa

5270

POLYMER POTER 40 MPa

Poradí si s každým výtlkom až do 50mm hĺbky

Vysoká odolnosť, pevnosť a silná priľnavosť

Polymércementový poter s vysokou pevnosťou a silnou priľnavosťou.
Na opravu poškodených poterov a betónu do hĺbky 50 mm.
Na vytváranie kombinovaných a plávajúcich poterov.
Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu, vhodné na miesta s vysokou prevádzkou.
Na báze polyméru pre vysokú flexibilitu. Eliminuje praskanie a je vhodný na tepelnú rozťažnosť pri podlahovom vykurovaní.
Odolný voči mrazu, na vonkajšie použitie.
Odolnosť voči chemickým rozmrazovacím prostriedkom.
Vhodný podklad pre epoxidové nátery.

Zrnitosť (mm):2,0
Spotreba cca:19,5 kg/m2 (na 10 mm hrúbky)
Odporúčaná hr. (mm):30
Hmotnosť (kg):25
Paleta (kg):1200
Balenie Cena / MJ
(bez DPH)
Cena / balenie
(bez DPH)
Cena / balenie
(s DPH)
25 kg 660,- € / t 16,50 € 19,80 €
Technické listy:TL 5270 (pdf, 1,4 MB)
Karty bezpečnostných údajov:KBÚ 5270 (pdf, 187 kB)
Vyhlásenia o parametroch:VOP 5270 (pdf, 159 kB)

Poznámka: Materiál sa dodáva na objednávku.

Predajné miestá